Ralica Simeonova Ralica Simeonova Потребител

Осигуряване на учител по втори трудов договорМоля, за Вашето експертно мнение по следния казус.

Лицето е назначено по основен ТД като възпитател на малки деца 4г / не е учит.професия/. Същото лице има 2ри труд.договор при друг работодател / Частно осн.училище/ като учител. Въпроса е: Необходимо ли е да се начисли % за Учителски пенсионен фонд при 2рия ТД и с какъв код на осигуряване да е - код 04 или код 08


Отговори

-->