Динка Владимирова Динка Владимирова ДЕКО ТЕХ МЕБЕЛ ООД инженер

Обещетение за безработица при ТД, сключен по чл .70,ал.1Здравейте!

Искам да поставя следния въпрос - Преназначена съм на Трудов договор със срок на изпитване 6 месеца в полза на Работодателя по чл.70. ал.1. Очаквам да бъде прекратен трудовия ми договор. Имам 29 години трудов стаж, нямам прекъсване последните 10 години. Нямам регистрации на Трудовата борса.

Интересувам се, при прекратяване на ТД от Работодателя в периода на изпитване, полага ли ми се 12 месечно парично обезщетение за безработица в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение, върху което са внесени осигурителни вноски за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на съкращение (чл.54 КСО)

Има ли значение по кой член е прекратен ТД?

Предварително благодаря за отделеното време!


Отговори

 • Здравейте,

  По реда на чл.54а, чл54б и чл.54в от КСО, Вие ще имате право на обезщетение за безработица в пълен размер, т.е. за период от 12 месеца и в размер на 60% от средно дневния осигурителен доход за който са внесени или дължими осигуровки за последните 24 месеца, но не повече от максималния размер определен в "Закона за Бюджета на Държавно Обществено Осигуряване" за конкретната година.

  Относно това дали има значение по кой член е прекратен трудовият договор. Чл.54б ал.3 от КСО казва , че : "Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца".

  За справка:
  1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
  2. НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
  3. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Даниъл Славчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->