Mishel Mishel Потребител

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ В ЕООД В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕЗдравейте.На 02.02.2018г.собственик на ЕООД приема Протокол -Решение за:

1.За приемане на ГФО за 2017г.

2.Печалбата от 2017 г да се пренесе към неразпределената печалба за минали години и да се разпредели дивидент в полза на физическото лице.

Дата на протокола трябва ли да съвпада с дата на плащането на дивидента. Кога трябва да се плати данъка от 5%? На 02.02.2018 трябва да се плати дивидента и данъка или може и с друга дата да стане плащането?Данъка се декларира в срок от 01.04.2018 до 31.04.2018г тогава може ли да се плати данък дивидент?

Отговори

 • Здравейте,

  Датата на протокола не е задължително да съвпада с датата на изплащането на дивидента, но все пак трябва изплащанате да бъде, след като е взето решението (след датата на протокола).

  Срока за плащането на данъка върху дивидентите е същият, като срока за декларирането му - края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението. Т.е. във вашият случай, след като решението е взето на 02.02.2018 данъкът трябва да се декларира и внесе до 30.04.2018, независимо кога ще бъде изплатен дивидента. А самото изплащане на дивидента може да се осъществи и през следващ отчетен период.

  За справка: чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->