Потребител

ранно пенсиониранеПредстои ми пенсиониране м.10 2019 г. От 01.01.2019 влиза нова формула за изчисление на пенсиите, за които се чува че не са в полза на бъдещите пенсионери. Имам възможност да се възползвам от 12 месеца по-ранно пенсиониране, ако обаче съм сигурна че е по-изгодно. За всеки месец от него по закон се уддържа по 0.4 % от пенсията пожизнено. Има ли вариант ако се пенсионирам по-рано и работя една година до навършване на законовата възраст през 2019 г. да подам заявление за преизчисляване на пенсията и евентуално тези 0.4 % уддръжка да отпаднат. Към днешна дата имам трудов стаж 41 г.2 месеца, което е в пъти повече от изискуемия. Може ли някой да ми разясни при изписаното по-горе коя година е по-изгодна да се пенсионирам.


Отговори

Свързани документи със ЗЗО

-->