Neli Tsoneva Neli Tsoneva Потребител

Справка по чл.73 ЗЗДФЛКакъв код е правилно да се използва в Справката по чл.73 ЗЗДФЛ за изплатена сума на

физичесо лице, за книга написана от него и закупена от лицето.

Лицето е издало фактура за продажбата, както и декларация че е самоосигуряващо се лице -/регистрирано с булстат като свободна професия/

Какъв код трябва да използва платеца на сумата в справката по чл. 73

- 304 за доходи от авторски възнаграждения, както и техните произведения или

- 306 - доходи на самоосигуравщи се лица/свободна професия/


Отговори

 • Здравейте,

  За целите на настоящият въпрос приемам, че платецът на дохода е фирма или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и в това си качество е задължен да подава Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ в срок до 15 март 2018г.
  За да се третира въпросният доход като авторско и лицензионно възнаграждение ( код 304), е необходимо той да попада в обхвата на § 1, т.8 от ДР на Закона за корпоративно и подоходно облагане и чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права.
  Когато придобитият доход на физическото лице е от авторско възнаграждение, какъвно изглежда е Вашият случай, същият се намалява с 40 на сто разходи за дейността, без значение, че то е регистрирано като лице, упражняващо свободна професия. Това е така, тъй като законът прави разграничение между авторските и лицензионни възнаграждения, получени от физическите лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ и останалите доходи, попадащи в обхвата на чл. 29 от ЗДДФЛ.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Александър Бояджиев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->