Nina Kirilova Nina Kirilova касиер

Право на обезщетение за временна неработоспособностЛице работи във фирмата с общ трудов стаж до момента от 2 м. Излиза в болнични за 5 работни дни. Като се има предвид чл.40 ал.1 (Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск), то следва ли и на какво основание първите 3 работни дни да му се изплати обезщетение в размерр на 70 % от средното възнаграждение за месеца съгласно §22о/1 (Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение)? Какви осигурителни вноски следва да се внесат на лицето за тези 5 работни дни?Отговори

  • Здравейте,

    При положение, че лицето няма придобит стаж за получаване на обезщетение за временна нетрудоспособност считам, че то няма да има право и на обезщетение, за първите 3 дни, изплащани от работодателя.
    Дните, в неплатен временна нетрудоспособност се дължи само здравно осигуряване като за неплатен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->