krisi krisi

преминаване от допълнителен към основен ТДЗдравейте, искам да Ви попитам имам служител във фирма Х на ТД-основен на 4-часа и същият във фирма У на ТД-допълнителен на 4-часа. Сега се прекратява основния ТД, а допълнителния трябва да стане основен и да е на 8ч.

Какво трябва да направя: 1- да прекратя и двата договора и да сключа един основен с фирма У на 8ч или 2- да прекратя основния, а за допълнителния за сключа допълнително споразумение и трябва ли да уведомя НАП.

Много ще съм Ви благодарна ако ми помогнете


Отговори

  • Здравейте,

    В КТ липсва изрична разпоредба, която в случай на прекратяване на основания трудов договор, да регламентира автоматичното превръщане на допълнителния трудов договор по чл.111 от КТ в основен. Кодексът на труда съдържа само разпоредба, която определя, че по смисъла на кодекса основно трудово правоотношение е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд/ т.12 от Допълнителните разпоредби на КТ/. Предвид горното договорът по чл.111 от КТ следва да бъде прекратен, след което да се сключи нов основен трудов договор подписан от двете страни по трудовото правоотношение. Ще подадете уведомление по чл.62 от Кодекса на труда за сключване на новия основен трудов договор в тридневен срок от сключването му.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->