Задай въпрос тук
Галина Иванова Галина Иванова счетоводител

Амортизации в ЮЛНЦЗдравейте!

Въпросът ми е: начисляват ли се амортизации на ДМА в читалищата? Някой колеги са категорични, че не се начисляват, а други са на обратното мнение. Кои са прави?

Предварително Ви благодаря.


Отговори

  • Здравейте,
    Въпросите за счетоводната отчетност на ЮЛНЦ са уредени в СС 9, а именно- "Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност". В частта „Текущо счетоводно отчитане“ т. 3.6 е регламентирано, че отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти. От това следва, че амортизации трябва да се начисляват. В СС 4-"Отчитане на амортизациите" подробно са изброени и активите, които се считат за неамортизируеми.

    Поздрави,
    Велислава Василева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->