Daniela Petrova Daniela Petrova Потребител

Обезщетение при пенсиониранеНаш служител подава на 05.01.2018г. заявление с едномесечно предизвестие за пенсиониране, считано от 09.02.2018г. Пуска си и платен годишен отпуск от 08.01.2018г. до 08.02.2018г. (м.януари има отработени 4 работни дни). На 15.01.2018г. увеличаваме заплатите на служителите, считано от 01.01.2018г. С коя брутна заплата би следвало да изчисля обезщетението при пенсиониране?


Отговори

 • Здравейте!

  За изчисляване на обезщетението при пенсиониране се взема предвид полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение.

  Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.


  За справки чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави

  Даниела Стоименова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->