Добрин Мандов Добрин Мандов Потребител

Давност на фишове от КАТЗдравейте,имах наказателно постановление от 21.11.2014г и глоба 400 лв. ми беше изет контролния талон за шофиране на служебната кола с закъсняла гражданска отговорност.Последва промяна на работната позиция в службата. След изтичане на 3г. без право на управление на МПС на 5.12.2017г отидох в КАТ и след справка се установи че дължа само .50лв. за фиш от 2016г .Заплатих го и съответно ми върнаха контролния талон.На 15.01.2018г. ми беше запорирана заплатата в фирмата в която работя, заради задължения от 27.9.2011г;3.7.2012г;10.9.2013г;14.9.2013г всичките за фишове общо за 140лв.Как да реагирам.Те утре могат да ме осъдят и за това наказателно постановление от 21.11.2014г. което съм "'изтърпял'"вечe.

С уважение Добрин МандовОтговори

 • Здравейте,

  давностният срок е 5 години считано от началото на годината следваща годината през която е следвало да се плати задължението, т.е. давностният срок на наказателното постановление от 21.11.2014 ще изтече на 01.01.2020 г., ако не бъде прекъсната давността.

  Давността спира:
  1. когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на акта, но за не повече от една година;
  2. когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно - за срока на спирането;
  3. когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането - за срока на разсрочването или отсрочването;
  4. когато актът, с който е определено задължението, се обжалва;
  5. с налагането на обезпечителни мерки;
  6. когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.

  Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната.

  От прекъсването на давността започва да тече нова давност (нови 5 години).

  Дори и да няма прекъсвания и/или спирания на давността, за да бъдат отписани задълженията ви след 5-тата година трябва да подадете искане или заявление. Ако не сте подали те няма да бъдат отписани след 5-тата годаина, а ще бъдат отписани по служебен ред, когато изтече абсолютната давност, а тя е 10 години независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

  За справка: чл. 171- 172 от ДОПК

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->