Задай въпрос тук
  Потребител

Осчетоводяване на върнат лизингАвтомобил на финансов лизинг за 4 години за 35 хил лв. След втората година се заменя с нов, като стария е оценен на 4 хил лв, за което е издадено КИ. Набрана амортизация 15 хил лв, ост балансова стойност 20 хил лв, платени вноски главница 14 хил лв и лихви 2 хил лв. Моля да ми помогнете с операциите за КИ, то би трябвало да намали 205 и 153, или греша някъде?

Операциите за лихвите:
153/652-2

за амортизацията:
241/205-15

за актива:
153/205-20Отговори

 • От така формулираният въпрос не стават ясни редица параметри по сделката, които са важни за нейното счетоводно третиране. Тези 4 000 лева, за които е оценен първият автомобил ще се приспадат ли от дължимите суми за новия автомобил? Не са ясни сумите по лизинговият договор за първият автомобил - лихви, главница, стойност на автомобила - при сключването на договора. Не е ясно и какви са договорените параметри по лизинговият договор за втория автомобил - лихви, главница, стойност на автомобила. На първо четене кредитното известие би трябвало да се осчетоводи:
  Дебит сметка 159 - Други заеми и дългове / Кредит сметка 205 - Автомобили - 4000 лв.
  Но зависи как точно е договорена размяната на двата автомобила, може да се окаже, че не е правилно за тези 4 000 лева да се издава кредитно известие от лизингодателя, а да се издаде фактура от лизингополучателя - за продажбата на правото за прехвърляне на собствеността на първия автомобил. Тогава счетоводните записи биха били съвсем други.
  • 18 Jan 2018 12:14
  • (Потребител)
  • 0
  Извинявам се за неточно поставения казус. Стойността на първия автомобил с право на данъчен кредит е 34814,20лв, авансово плащане 5222,07лв, главница по финансов лизинг 27851,73лв, лихва 4320,39лв, остатъчна стойност 1740,69лв. Платени вноски до подписването на споразумението за обратно изкупуване 9000,20лв и лихви 2450,80лв. Набрана амортизация - 14505,90лв. Актива е заприходен със следната операция:
  Дт 205 - 34814,20
  Дт 625 - 4320,39
  Кт 153 - 39134,59лв
  Вторият автомобил със стойност 30625,00лв е на оперативен лизинг за 48месеца, гаранционна вноска 4422,13лв за която има издадена фактура и месечни вноски 631,73лв.
  КИ на стойност 4408,04лв намаля реално внесената гаранционна сума за новия автомобил, като основание за издаване е посочено споразумение от дата към съответния дог за лизинг. Очаквам копие от цитираното споразумение, разбирам че е много важно за отразяване на операцията. Искрено се надявам така представената информация да Ви е достатъчна, че се обърках съвсем в ситуацията. Благодаря Ви за отделеното време!
 • Обадете ми се да уточним някои числа, защото нещо не ми се връзват. Телефона ми е 088 8 83 77 66.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->