Мария Мария Мария Мария Потребител

Сделка по чл. чл.143 от ЗДДСЗдравейте, фирмата за която питам е регистрирана като дилър и сега ще прави първа покупка на автомобил от Германия - второ употреба за която е издавена ф-ра с 0 ДДС.

Въпросите са ми:

1. Протокола ВОП на доставката по кой член трябва да бъде?

2. Сред това при продажбата ф-рата която ще издадем ние по по чл. 143 от ЗДДС ли да е?

3. Протокола за начисляване на ДДС на маржа по чл. 144 ал. 4 от ЗДДС ли да е?Много благодаря предварително за отговора!!!


Отговори

 • Здравейте,

  От предоставената информация не става ясно от каква лице закупувате автомобила.
  Разполагате с издадена фактура и затова приемам, че автомобилът е закупен от данъчно задължено лице от Германия.
  Ако доставчика прилага специалния ред на облагане на стоките втора употреба в Германия (дилър е и действа като такъв), то Вие нямате задължение за начисляване на ДДС с протокол, защото съгласно ЗДДС сделката не се третира като ВОП.
  Ако доставчикът е регистриран за целите на ДДС в Германия, но не прилага дилърския режим за автомобилите втора употреба, тогава той извършва ВОД, а Вие ВОП. Имате задължение за издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС.
  При последваща продажба имате право да изберете да прилагате общия ред на ЗДДС за продажбите (ще имате право на данъчен кредит за покупката в данъчния период на продажбата) или специалния ред на облагане на маржа - да продадете автомобила като дилър - (няма да имате право на данъчен кредит за покупката).
  Дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури , в които се вписва “чл. 143 от закона” . Текстът показва, че за документираната доставка дилърът прилага специалния ред на облагане на маржа. Съгласно ППЗДДС в такива случаи във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.
  В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки, като съставят протокол.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->