Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Валутна разликаЗдравейте !

ЕООД-то има валутна сметка, салдото на която към края на годината трябва да пусна валутна разлика. Имаше доста постъпления в началото на годината, когато курса на долара спрямо лева беше 1,839. Сега е 1.63 и се очертава валутна разлика от порядъка на 25 хил.лева. Правилно ли е да ги отнеса в с/ка 624 и да я приключа със с/ка Печалби и загуби? В ГДДекларация по чл.92 трябва ли да отразя тази сума и ако да ,къде ?

Предварително благодаря !Отговори

 • Здравейте г-жо Тодорова,

  Съгласно счетоводните стандарти (СС 21 Ефекти от промените във валутните курсове и МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове), към края на всеки отчетен период, паричните позиции в чуждестранна валута следва да се преизчисляват, използвайки заключителния курс (В България курсът на Българската народна банка).

  Такива курсови разлики се отчитат, когато настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута, както и към датата на финансовия отчет паричните позиции се оценяват по валутен курс, различен от този, по който са били счетоводно отразени. Те следва да се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход за периода, в който са възникнали.

  Във Вашия случай трябва да отчетете текущ финансов разход, който да е изчислен по централен курс на Българската народна банка. Този счетоводен разход ще бъде данъчно признат, съгласно ЗКПО (чл.34, ал.2).

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->