Николета Пеева Николета Пеева Трудотерапевт

Здравни осигуровкиЗдравейте,

на 31.08.2016г. приключих дейността си във фирма Мардком ЕООД, на 8-часов работен ден. След проверка в НАП установих, че работодателят ми ме е осигурявал на 4 часа - до 31.10.2016г. В момента заради тези два месеца - Септември и Октомври 2016г. (за които той изглежда не е внасял осигуровки, или не е подал Декларация) съм с прекъснати здравноосигурителни права. На 09.11.2016г., фирмата е прехвърлена на друго лице.

Въпросът ми е: За да бъдат отново осигуровките ми изрядни, към кого мога да се обърна: към работодателят или към лицето, притежаващо въпросната фирма?Отговори

  • Здравейте,

    За лица, работещи по трудови правоотношения на основание договор по реда на Кодекса на труда, задължение за внасяне на осигурителните вноски имат техните работодатели. Те са длъжни да внасят осигурителните вноски, за осигурените при тях лица, по сметките на компетентните ТД на НАП. При възникнал спор, относно невнесени осигурителни вноски, отговорността е в тежест на работодателя. Работниците и служителите, не могат да понасят негативите, затова че работодателя им не е внесъл дължимите осигурителни вноски, т.е. на работниците и служителите не могат да бъдат отказвани осигурителни права. Институцията, към която може да се обърнете, за да потърсите правата си е Инспекцията по Труда.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->