Потребител

Заплащане на извънреден труд по ТД по чл.114, във връзка с чл.68 от КТДобър ден! Може ли да ми отговорите на следния въпрос? Работя по трудов договор по чл.114, във връзка с чл.68 от КТ. Това е временен договор за 4 часа работа на ден, с конкретно посочени дати: 4,8, 12 и т.н. януари, общо 10 работни дни през месеца. Няма работа нито за всичките работни дни, нито за 8 часова заетост през тях. Наложи се да работя на 4 януари. Трябва ли да ми се плати извънреден труд за този ден или е редно да приема като компенсация не отработването през една от следващите дати, посочени в трудовия договор като работна? Благодаря за вниманието!


Отговори

-->