Задай въпрос тук
Павлина Стефанова Павлина Стефанова мениджър

Връщане на допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗЗдравейте,

собственици на ООД вземат решение за предоставяне на допълнителни парични вноски на дружеството през 2007 година за период от 10 години. Допълнителни вноски са внесени в пропорционални на капиталовите вноски размери. През 2017 г трябваше да бъдат върнати. Дружеството не разполага с парични средства,но има апартаменти,които са построени с внесените парични средства. Възможно ли е възстановяването на средствата по чл.134 да бъде непарично,а да се изплати с прехвърляне на активи след оценката им от независим оценител и в съответствие с внесените суми?


Отговори

Свързани документи с ДОПК