Задай въпрос тук
Валентина  Цветкова Валентина Цветкова счетоводител

Отписване на задължения за наем към ФЛЗдравейте,

през 2012г имаме начислени задължения за наем към ФЛ, които не са изплатени. Счетоводният финансов резултат за 2012г е увеличен със сумата на неизплатените наеми за данъчни цели. През 2017г изтича давностния срок на тези задължения и трябва да ги отпишем, като съответно ще възникне счетоводен приход. Имаме ли право да намалим данъчния финансов резултат за 2017г с тези приходи и ако да в коя точка от намаленията в таблицата за преобразуване на ФР се включват - 5 или 6 ?


Отговори

Свързани документи със ЗКПО