Фирдес Салимова Фирдес Салимова Майка

МайчинствоПървата година от майчинство ми свърши и сега съм пак бременна за второ бебе дали сега трябва да се върна на работа около 10 дни ( отпуска) или мога да си пусна болнични за втората бременност и плюс това първото майчинство което сега получавам половинка 50% Майн. Дали мога да го прехвърлям върху бащата .


Отговори

 • Здравейте, г-жо Салимова,

  В случай, че началото на отпуска за бременност и раждане, която започва 45 дни преди очакваното раждане се осъществи след като вече е приключил отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и вие сте се върнали на работа, то обезщетението за бременност и раждане се изчислява по общия ред - от осигурителния доход през 12-месечната база преди месеца на започване на отпуска. За времето на получаване на обезщетение за отглеждане на дете се взима като осигурителен доход минималната работна заплата за съответните месеци.
  Но ако началото на отпуска за бременност и раждане се осъществи по време на отпуската за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, то обезщетението за отглеждане се прекратява, защото вече реално няма такъв отпуск, а започва да тече отпуск за бременност и раждане. В този смисъл след като не се ползва отпуск за отглеждане на дете, майката има право на 50 % от обезщетението за него и тези 50 % се изплащат заедно с обезщетението за бременност и раждане до навършване на 2 години от предходното дете. Задължително условие, за да се изплаща това обезщетение е да бъде подадено заявление-декларация. В три работни дни от началото на разрашения отпуск за бременност и раждане за второто ви дете трябва да подадете пред работодателя си Декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения, приложение № 12 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Работодателят трябва да представи декларацията, приложение № 12 в съответното ТП на НОИ също в срок 3 работни дни от получаването му от Вас.
  Освен това за получаване на гореспоменатото обезщетение вие трябва да попълните и подадете пред работодателя си заявление-декларация, приложение № 4 към чл. 5 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, а от негова страна работодателя трябва да я представи в ТП на НОИ.

  За справка: чл. 54 от КСО, чл. 54, ал. 1 от КСО, чл.163 от КТ, чл.164, ал.5 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.
  Поздрави,
  Деян Ризов.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗБДОО

-->