Полина Бояджиева Полина Бояджиева Потребител

Осчетоводяване на банкови таксиКак се осчетоводяват такси (от страна на нефинансовите предприятия), удържани от банките за различни услуги? Като разходи за външни услуги или като други финансови разходи?


В конкретния случай услугите са: обслужване на сметка; обслужване на кредит; извлечения по e-mail; такса за PIN код.Отговори

 • Здравейте,

  Не винаги такси и комисионни удържани или начислени в полза на финансова институция представляват финансов разход или приход.

  Водещо винаги е каква е същността на сделката, от която произтичат тези разходи и дали тя е оперативна или финансова дейност за конкретното дружество.
  Например, ако касае първоначална такса при усвояване на банков кредит, то този разход трябва да се амортизира и да е част от амортизируемата стойност на заема, изчислена с прилагане на метода на ефективната лихва. При това положение тази такса със сигурност би била финансов разход, защото е директно свързана с финансовия пасив - заема и е част от неговата "цена". Преоценка на валута или друг финансов актив или пасив в чуждестранна валута също би бил финансов разход/приход.
  Ако говорим за банкови такси, обслужващи стандартната оперативна дейност на едно дружество (такса извлечение или ПИН код), а не финансовата му и не произтичат от признаването или последващата оценка на финнсов актив или пасив, то тогава таксите са оперативен разход.
  В крайна сметка представянето на тези разходи следва да отговаря на възприетата счетоводна политика от дружеството и да се прилага последователно, за да се постигне съпоставимост и сравнимост на резултатите м/у отделните отчетни периоди.

  Поздрави,
  Борис Тенчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->