МАРКЕЛ - С ЕООД МАРКЕЛ - С ЕООД

бракуване на лекарства, с изтекъл срокЗдравейте, въпроса ми е за бракуване на лекарства, с изтекъл срок /в аптека

Направен е протокол за брак , но според Наредбата на

Изпълнителната агенция по лекарствата

трябва да има И протокол, че са унищожени

Ако не са предадени в ИАЛ за унищожеаване, може ли да ги изпиша като разход за брак от наличните стоки,

и след това трябва ли да се преобразувасчетоводния резултат.


Отговори

 • Здравейте,

  В общия случай, при бракуване на стоки с изтекъл срок на годност, разходът е признат по ЗКПО и не изисква корекция на ползван данъчен кредит по ЗДДС. Документира се с протокол за брак, в който ясно тряба да е посочено основанието, както и към него трябва да се приложат съответните документи, доказващи изтичането на срока на годност за конкретните изделия.

  Лекарствата с изтекъл срок на годност са определени в чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата, като такива, които пряко или косвено застрашават здравето на хората, поради което подлежат на унищожаване. Тези лекарства са определи като опасни отпадъци по смисъл на § 1, т. 12 от ДР на ЗУО (Закон за управление на отпадъците) и се третират като такива.
  Унищожаването на лекарства е строго регламентирана процедура, свързана с упражняването на контрол от различни институции.

  Според мен, данъчните биха третирали Вашия случай като липса, а не като брак. Разходът няма да бъдат данъчно признат, съгласно ЗКПО, тъй като няма да имате достатъчна документална обоснованост, защото не сте изпълнили изискванията на Наредба № 28.
  Същите биха се третирали като липса и по смисъла на ЗДДС, поради което на същото основание за тях се дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Разходът за върнатото ДДС също не следва да бъде данъчно признат разход.
  С тези разходи трябва да се преобразува счетоводният финансов резултат.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->