ЕЛЕНА КАМЕНОВА ЕЛЕНА КАМЕНОВА Потребител

Дължат ли се осигуровки по граждански договор с пенсионерСключен е граждански договор с пенсионер, като плащането ще стане през декември 2017. Сумата за цялата година е 1 200 лева.

Какви осигуровки се дължат от пенсионера и кога трябва да се внесат? Дължи ли авансов данък? Какви декларации и кога подава?Отговори

 • Здравейте,

  На първо място трябва да поискате от лицето декларация дали е осигурено на друго основание. Лицата , които са пенсионери и полагат труд без трудово правоотношение, за което получават възнаграждение, не подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Желание да се осигуряват за посочените осигурителни рискове трябва да бъде изрично заявено от тях. Относно здравноосигурителните вноски, ако полученото от тях възнаграждение за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната след намаляването му с нормативно признатите разходи от 25%, се внасят здравни осигуровки до максимума от 2600 лева през 2017г. За лицата, които получават пенсия и полагат труд по граждански договор не се дължат осигурителни вноски, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  1.Размерът на полученото възнаграждение за месеца е по-малко от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи.
  2.Лицето не е осигурена на друго основание, например по трудов договор.
  В зависимост от това дали има осигуровки /а това зависи от размера на полученото възнаграждение и дали са осигурени на друго основание/, ще се дължат до 25 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.
  Данък се дължи във всички случаи. След като сумата е изплатена през декември, данък ще се дължи до 31.01.2018г. и трябва да се подаде декларация по чл.55,тоест за последното четвърто тримесечие. При желание от страна на лицето да му бъде удържан данък, трябва да представи декларация пред работодателя в свободен текст, че иска да му бъде удържан данъка от работодателя. Ако не представи такава декларация, ще има задължение то да си подаде декларацията по чл.55 до 31.01.2018г.
  На последно място, ако лицето представи декларация, че има желание работодателят да удържи данъка /съответно работодателя удържи данък/, възниква задължение за работодателя в срок до 15 март на 2018г.да подаде декларация по чл.73 за изплатен доход на физическо лице.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->