Марияна Тодорова Марияна Тодорова Потребител

Промени ЗДДС 2011 ТуризъмОт 01.04 хотелиерите заплащат 9 % ДДС за настаняването, независимо дали е краен клиент или туроператор. Не коментирам логиката да оставят туроператорите на маржовата схема с 20% на маржа, за което няма логика


Въпросът ми е какво се прави в случая, когато Туроператор организира фирмено мероприятие, конференция или семинар? Получава от хотела фактура с 9% за настаняването и 20% за допълнителните конферентни услуги? Може ли обаче да мине на общ ред на облагане както беше до момента и да издаде на клиента също фактури с 9% за настанябването и с 20% за допълнителни услуги.. ако клиента дължи на фактури с ДДС?


Благодаря за отговора... пък ако може и някой от специалистите, мислили промените в ЗДДС, да каже каква беше логиката туроператорите да останат на 20% от маржа, а не да им се намали ставката и на тях на 9%, ще бъда много благодарна.Отговори

 • Здравейте,

  По реда на зададените въпроси:

  - Получава от хотела фактура с 9% за настаняването и 20% за допълнителните конферентни услуги? - Да, туроператорът ще получи фактура/и с такива ставки, тъй като няма значение качеството на лицето-получател по фактурата от хотела.

  - Може ли обаче да мине на общ ред на облагане както беше до момента и да издаде на клиента също фактури с 9% за настанябването и с 20% за допълнителни услуги.. ако клиента държи на фактури с ДДС? - Този въпрос не е алтернатива на предходния, но в никой случай туроператорът няма да може да начислява 9% ДДС, тъй като не е хотелиер. Туроператорът винаги ще получава фактури от хотела, както е посочено в предходния въпрос, но или ще издава фактури само с 20% ДДС (ако не е обща туристическа услуга с получатал физическо лице-турист) или няма да издава фактури с ДДС (ако е обща туристическа услуга и се прилага специалния ред за облагане на маржа).

  - Каква беше логиката туроператорите да останат на 20% от маржа, а не да им се намали ставката и на тях на 9%? - Тук оценките ни за ефекта от политическото решение относно ДДС върху туристически услуги изглежда ще се разминат. Аз лично съм категорично против намалените ставки за ДДС. Причината е, че когато се даде изключение за един вид доставки, винаги се надигат гласове за още и още изключения. Например в случая с туроператорите - ето Вие твърдите, че е трябвало да се намали ДДС ставката и за Вашите услуги, а загатвате и за допълнителните хотелиерски услуги. Общо взето, ако веднъж се допусне да има пробойна в единната система на ДДС, дупката може да се разширява до безкрайност, особено предвид нравите по нашите географски ширини. Знаете, че решението за специални ДДС ставки в българския туристическия сектор е продиктувано от съображения за конкурентноспособност на международния туристически пазар. Подобни съображения, разбира се, имат своите основания, но следва да се съпоставят и лимитират от съображенията за осигуряване на фискални приходи. Все пак, вероятно ще се съгласите, че не е възможно ДДС ставката да бъде намалена до 0% за всички дейности, имащи пряка или косвена връзка с туризма. Да не забравяме и някои етични съображения, като например това, че туристическите продукти не са от първа необходимост, за разлика от лекарствата, които се облагат със стандартната ставка 20% ДДС. На последно място, ще имате възможност сами да прецените дали от 01 април тази година крайните цени (с ДДС) на нощувките в хотелите ще поевтинеят с 9,2% (каквото е точното математическо изчисление при запазана цена без ДДС) или с по-малко, което особено за България би било много силен аргумент срещу каквито и да било бъдещи намаления на ДДС ставки.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте!

  "При условията на съпътстваща доставка, по смисъла на чл. 128 от ЗДДС, доставката по "настаняване", може да включва и други туристически услуги, когато са включени в предлагания туристически пакет, като неделима част от основната доставка ("настаняване") и плащането е определено общо."

  По логиката на това разяснение, не следва ли, че и при фирмените мероприятия ако основната доставка е "фирмено мероприятие", а настаняването е съпътстваща и плащането е определено общо, то би следвало да се издаде една обща фактура по общия ред на облагане.

  Благодаря предварително за отговора!
 • Здравейте,

  Цитатът, който привеждате, е от популярното разяснение на НАП по отношение на ДДС третирането на туристически услуги (№ 24-00-33/18.05.2007 г.). Както имах възможност да спомена в друга сходна тема в настоящия форум, някои части от въпросното разяснение вече не са приложими, предвид променената нормативна база, считано от 01.04.2011 г.

  Аз не бих се ангажирал категорично дали въпросният пасаж би бил приложим и понастоящем. Всъщност считам, че е необходимо изпълнителният директор на НАП да издаде ново указание, в което да е съобразен новият режим и да се даде категоричен отговор на множеството възникващи практически въпроси. Аргументите ми за това са следните:

  1. Никога в близо 20-годишната история на българския ЗДДС не е съществувало подобен вид облекчение (намалена ставка), отнасящо се до конкретен вид услуга, независимо от качеството на доставчика и получателя на услугата и конкретния подход за предоставянето й. Тук нямам предвид, разбира се, същуствувалите и съществуващите доставки с нулева ставка. От тази гледна точка считам, че до този момент не е бил търсен и съответно даван ясен отговор на въпроса за приложението на принципа на основна и съпътстващи доставки в условията на намалена ставка на облагане. Коментираният пасаж, знаете, бе в контекста на предоставянето на настаняване, от хотелиер към туроператор, в рамките на организирано пътуване.

  2. На второ място, считам, че текстът на чл. 128 от ЗДДС не отговаря изцяло на практиката на Съда на европейските общности по ДДС запитвания, а именно в частта на определеното общо заплащане. Считам, че е възможно една доставка да се третира като съпътстваща, дори и ако за нея е определено отделно заплащане. Също така считам за възможно за доставка от няколко компонента с определена обща цена (или по-скоро опит за това) да се приложи отделно ДДС третиране (напр. различни данъчни ставки - стандартна 20% и намалена 9%), ако отделните компоненти имат самостоятелно значение, т.е. не са от съпътстващ (помощен) характер. Имайте предвид, че от 01.04.2011 г. кръгът от доставки, за които се прилага намалената ставка, значително се разшири и ако по реда на чл. 128 хотелиерите се опитат да добавят към основните туристически услуги, предмет на облекчението, и значителен брой допълнителни услуги (без да твърдя, че това би било незаконосъобразно), то това би подкопало вероятно сериозно размера на начислявания ДДС в туристическия сектор. Последното едва ли би се приело радушно от органите на НАП. Именно затова твърдя, че е необходимо официално становище по визираните проблемите от НАП.

  По отношение на конкретния Ви въпрос и следвайки логиката на горните ми аргументи - считам, че хотелското настаняване (вкл. хранене и евентуално транспорт, съобразно дефиницията за основни туристически услуги) и наемът на конферентни зали (ако това имате предвид под фирмено мероприятие) са две разграничими услуги (дори и да са били оферирани общо от хотела), като никоя от тези услуги не може да се твърди, че е съпътстваща по отношение на другата. Последното считам налага начисляването на две различни ДДС ставки във фактурата.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->