Kalinka Dimitrova Kalinka Dimitrova служител

допълнителен трудов договорЗдравейте! Назначена съм по чл.67 ,ал 1 ,т.1 от КТ и работя на 8 часа. Излязох в 6 месечен неплатен отпуск от този работодател и започнах работа при друг работодател по същата специалност ,която съм работила вече 20 години.

Новият работодател ме назначи по чл.111 и чл.70 от КТ. По този договор според нето не ми се полага клас прослужено време .

Искам да разбера това правилно ли е , и защо не ми се полага този клас и ,ако не е как трябва да бъда назначена?

И друг въпрос, ако реша да остана да работя при новия си работодател само на основен договор как трябва да ме назначи?


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата това възнаграждение се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време и при наличието на всички други условия, установени в наредбата.
  Посоченото означава, че право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и по двата договора-основен и допълнителен, лицето има само тогава, когато по основното трудово правоотношение работи на непълно работно време (по-малко от нормалната продължителност на работния ден). В този случай и по втория трудов договор то има право на допълнително възнаграждение (до допълването му на съответната месечна продължителност на работното време).11 Например ако работникът е назначен по основен трудов договор на непълно работно време – 4 часа, полагайки същевременно труд по втори трудов договор пак на 4 часа, има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит както по основното, така и по допълнително трудово правоотношение. И обратното ако по основния трудов договор работникът/служителят работи на 8 часов работен ден, то, при сключен втори трудов договор, по него не следва да се изплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
  В КТ липсва изрична разпоредба, която в случай на прекратяване на основания трудов договор, да регламентира автоматичното превръщане на допълнителния трудов договор по чл.111 от КТ в основен. Кодексът на труда съдържа само разпоредба, която определя, че по смисъла на кодекса основно трудово правоотношение е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд/ т.12 от Допълнителните разпоредби на КТ/. Предвид горното договорът по чл.111 от КТ следва да бъде прекратен, след което да се сключи нов основен трудов договор подписан от двете страни по трудовото правоотношение. Трябва да се подаде уведомление по чл.62 от Кодекса на труда за сключване на новия основен трудов договор в тридневен срок от сключването му.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Здравейте,

  В допълнение към въпроса,тъй като по основния договор не получавате възнаграждение, защото сте в неплатен отпуск , по трудовия договор за допълнителен труд ще имате право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->