Стела Бойчева Стела Бойчева ТРЗ

Изменение на графика за работа при отпуски и болничниЗдравейте,

Казусът, за които питам е следния: Сумарно изчисляване на работното време с тримесечен период на отчитане. Изготвяме график за целия тримесечен период. Текущо се представят отпуски и болнични.

1. Задължително ли е отразяването им в графика или е достатъчно да се отразят в присъствената форма?

2. Задължително ли е наличието на актуален график или графика може да е примерен?

3. Графикът за работа в края на тримесечието следва ли да бъде "равен" на присъствената форма за същия период (работни дни и часове, дни отпуск и болнични)?


Отговори

 • Здравейте,

  В Наредбата за работното време, почивките и отпуските има изменения, които влизат в сила от 1.01.2018г. Въз основа на тези промени отговарям и на Вашите въпроси, а именно:
  1. Да, задължително е отразяването в графика на всяка промяна.
  2. Да, изготвеният график е необходимо да бъде актуален.
  3. Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от служителя часове по графика са по-малко, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина.
  Когато отработените часове от служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече, се отчитат за извънреден труд.

  Справка за нормативната уредба, по този казус, може да направите в чл. 9а, 9б, 9в и 9г от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • Здравейте,

  В Наредбата за работното време, почивките и отпуските има изменения, които влизат в сила от 1.01.2018г. Въз основа на тези промени отговарям и на Вашите въпроси, а именно:
  1. Да, задължително е отразяването в графика на всяка промяна.
  2. Да, изготвеният график е необходимо да бъде актуален.
  3. Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от служителя часове по графика са по-малко, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина.
  Когато отработените часове от служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече, се отчитат за извънреден труд.

  Справка за нормативната уредба, по този казус, може да направите в чл. 9а, 9б, 9в и 9г от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->