Христо Димов Христо Димов Потребител

Изчисляване на ликвидационен дялМоже ли да ми помогнете при изчисляването на ликвидационен дял:

капитал 5000,00

непокрита загуба от минали години - 19255,72

печалба от текущата година - 6836,88

автомобил - 1400

амортизации на автомобил - 583,40

разчети със собственик - 2409,10

Фирмата е ЕООД, Това са салдата по оборотна ведомост.


Отговори

 • Здравейте,

  Имайте предвид, че ликвидационен дял може да се изчисли едва след като бъдат погасени всички задължения към кредиторите. Информацията не е достатъчна за да се определи - липсват данни от баланса на дружеството.

  Ликвидаторът може да пристъпи към разпределяне на ликвидационния дял едва след изтичане на 6 месечния срок съгласно Търговския закон.

  В случая окончателен данък за доходите от ликвидационен дял се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->