Мария Мирчева Мария Мирчева потребител

Фактура за наемВ Договора за наем е посочено ,че наемателя ще заплаща на наемодателя наем авансово до 5-то число на тек.месец и консумативи до 10-то число.На коя дата е правилно да се състави Фактурата за наем и консумативи (обща) от наемодателя,при положение че Консумативите се засичат до 4-то,5-то число?


Отговори

  • Здравейте !

    От написаното разбирам, че вие сте наемодателят. В договора за наем е записано, че наемателят ще заплаща към вас наема до 5-то число, а консумативите до 10-то число на месеца. Т.е. уговорките за конкретните дати са за сроковете на плащане. Вие сте страна по сключения договор и след като е подписан от вас значи сте се съгласили с тези условия. Ваше е задължението да издадете фактурата за наем и консумативи в разумни срокове, така че да не възпрепятствате наемателя да направи плащането в срок.

    Бихте могли да издавате две фактури: една още на 1-во число за наема, защото неговия размер е определен предварително и той се знае и втора на 4-то или 5-то число, когато ще знаете размера на консумативите. По този начин наемателя ще има нужното време да заплати наема и консумативите в уговорените според договора срокове. Също така бихте могли да предоговорите сроковете за плащане от наемателя, така че да не срещате затруднения при издаването на фактура ако тя трябва да бъде една обща.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->