Б. Т. Б. Т. Потребител

Данъчни временни разликиЗдравейте,Понеже като се начисляват заплати и осигуровки се отчита разход. Образуват ли се данъчни временни разлики от заплатите и осигуровките, които не са изплатени и трябва ли с неизплатените суми да се увеличава финансовият резултат?Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ:

  Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по чл. 42 ал.1. по ЗДДФЛ, не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им, ако не са изплатени към 31.12. на текущата година. Това не важи за разходи, които са основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт, обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт, доходи на еднолични търговци. Тези разходи се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход.
  При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със сумата, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи.
  Съответно, разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.
  Непризнатите разходи се признават за данъчни цели в годината, през която съответните задължителни осигурителни вноски са внесени, до размера на внесените осигурителни вноски. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->