zlata koseva zlata koseva стр техник пенсионер

местни данъци и такси за ателиеколко лева е годишния данък за ателие 50 кв м в гр бургас


Отговори

 • Здравейте,

  Размера на данъка върху недвижимите имоти (ДНИ) се определя върху данъчната оценка на съответния имот и се съобщава на лицата до 01.03. на същата година. Данъчната ставка за Община Бургас е 1,75 на хиляда (0,175 %) от данъчната оценка на имота. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването, а за предприятията, данъчната оценка е по - високата от отчетната им стойност по счетоводни данни и определената такава съгласно приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси.
  В случай че ателието е новопридобито или новопостроено, сте длъжни да уведомите Община Бургас за това обстоятелство в 2-месечен срок, чрез подаване на декларация съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
  Можете да направите справка за задълженията си за местни данъци и такси на интернет портала на Община Бургас.
  Линк: https://mdt.burgas.bg:81/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

  Източници:
  - Закон за местни данъци и такси;
  - Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->