Красимира Грудева Красимира Грудева Потребител

Договор за СМР - труд без материалиЗдравейте,

Физическо лице учредява на ЮЛ вещно право на строеж срещу обезпечение 2 апартамента и два гаража по силата на което дружеството да изгради и придобие изключително право на собственост на пететажна жилищна сграда. Направена е пазарна оценка на самостоятелните обекти в тази сграда.Бартера е фактуриран към датата на издаване на НА .

Въпросите ми са :

1.Фирмата , която придобива вещно право на строеж няма строителен лиценз , но собственика има друга регистрирана фирма с такъв лиценз.Възможно ли е да възложи с договор на другата своя фирма да извършва СМР тоест работниците са на трудов договор в фирмата притежаваща строителния лиценз , а фирмата придобила правото на строеж да закупува единствено материалите от свое име.Какви точно клаузи трябва да съдържа въпросния договор и трябва ли да бъде обвързан с конкретни цифри , тъй като строителството няма да завърши в рамките на един отчетен период.В края на всеки етап от строителството фирмата изпълнител издава фактура към фирмата възложител за услуга труд (придружена със счетоводна справка за начислен ФРЗ и осигуровки).Как трябва да се осчетоводят направените разходи за материалите и услугите при строителството ?Отговори

-->