Бисер Тодоров Бисер Тодоров Потребител

ДДС 9%Има ли значение при настаняването с каква цел е туристът в хотела /командиривка, туризъм, почивка/? Според някой мнения, при командировани служители на фирми или при различни фирмени мероприятия, настаняването трябва да е с 20%. Но на какво основание?


Мненията са, че от НАП няма да признават данъчен кредит на фирмите, ако ДДС е 9%, защото ги смятат за представителни разходи. Има ли основания за такова мнение и тълкуване?Отговори

 • Здравейте,

  Моето мнение е, че независимо от целта на престоя на лицето в хотела хотелиерът винаги следва да начислява 9% ДДС. За мен не съществува нормативно оснавание за различен подход. Считам, че текстът на чл. 66, ал. 2 е ясен и недвусмислен. Нека само да напомня, че и в мотивите на Министерство на финансите, подготвило законодателните промени, ясно бе посочено, че се цели уеднаквяване на данъчната ставака за един и същ вид услуги, тъй като досегашният режим бе в противоречие с европейското ДДС законодателство.

  Бих бил благодарен да ми изпратите документи (или линкове към тях) на НАП, в които да се твърди, че хотелски фактури с 9% ДДС са представителни разходи без право на данъчен кредит. Считам подобни твърдения за абсолютно необосновани, тъй като не намират никаква опора в настоящите законови текстове.

  Предполагам, че объркването сред органи на НАП (надявам се да не е масово все пак) идва от познатото официално становище на НАП по темата за туристическите услуги от 2007 г., в което действително се твърди, че фактури със 7% ДДС (по тогавашната ставка) не дават право на данъчен кредит, тъй като ставката бе приложима само за пакетни туристически услуги, получени от физическо лице за лични нужди. С промяната на ДДС режима, обаче, ставката от 9% е универсално приложима за всички услуги по настаняване, предоставени от хотелиер, и въпросната част от становището на НАП вече не е приложима поради отпаднало нормативно основание.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->