Elica Milanova Elica Milanova Потребител

Напускане с тримесечно предизвестие!Здравейте, аз съм майка с дете до 2 г.Имам ли някакви права по повод на напускане с предизвестие.Предизвестието ми е 3 месечно, но желанието ми е да ме освободят след един месец,пуснала съм си предизвестието,Дължа ли на работодастеля обезщетение и в какъв размер, ако не изработя трите месеца, а само един?


Отговори

  • Здравейте !

    Майките на деца до 3 годишна възраст на основание чл.333, ал.1, т.1 от Кодекса на труда попадат под закрила на закона при уволнение по инициатива на работодателя. Вашият случай не е такъв. Вие по ваше желание искате да прекратите трудовия си договор. Затова ако в трудовия ви договор има клауза за предизвестие от три месеца, то при напускане по ваше желание сте длъжна на изработите предизвестието. Ако не го направите на основание чл.220, ал.1 от Кодекса на труда страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->