Екатерина Христова Екатерина Христова Потребител

Напускане с едномесечно предизвестие!Здравейте, имам следния въпрос:

Пуснах молба да напусна по взаимно съгласие с определена дата на освобождаване, но работодателя не я уважи и сега следва да стоя още месец, докато изтече предизвестието. Казусът е че аз съм си намерила друга работа и от там ме чакат в най кратък срок да започна при тях. Ако стоя тук 1 месец ще изпусна опцията да отида при тях и същевременно ще напусна и тази работа. Моля ви за някакви опции да мога да си тръгна от сегашната работа по рано от месец?

Благодаря


Отговори

  • Здравейте !

    Ако в трудовия ви договор има клауза за предизвестие от един месец, то при напускане по ваше желание сте длъжна на изработите предизвестието. Ако не го направите на основание чл.220, ал.1 от Кодекса на труда страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->