ваня атанасова ваня атанасова счетоводител

Корекция на ДДС по чл.79Здравейте!

Имам следните въпроси:

1.Кофражни платна комплект,закупени март 2016 за 5700.00 ,заведени в с/ка 302, с набрано изхабяване в

с/ка 601.Остатъчната стойност до момента-3800.00. При продажба на свързано лице, необходим ли е външен

оценител и трябва ли да се прави корекция на ДДС по чл. 79?

2.При годишна инвентаризация, с последващо бракуване, в комисията трябва ли да има участие на технически

лица, които не работят във фирмата?Отговори

-->