Penka Tsvetkova Penka Tsvetkova счетоводител

Ваучери флекси пасВаучерите Flexi Pass са един от най-универсалните инструменти за предоставяне на социални придобивки в натура: фитнес, козметични и здравни процедури, дрехи, книги, спорт, почивка, пътуване, детски стоки, хранителни продукти, ресторанти и много други...

Моля, обяснете, ако всички служители получават такива ваучери разходът социален ли е? Изцяло се заплащат от работодателя.Отговори

 • Здравейте,

  Социални разходи, предоставени в натура са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда, предоставени съгласно чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя/възложителя и бенефициента са налице парични взаимоотношения по отношение на получените социални придобивки.
  Или казано по друг начин социални разходи - предоставени в натура - трябва да са достъпни за всички служители на предприятието. Ако част от тези социални разходи са възстановени в брой на служителите или са достъпни само за някои, това представлява личен доход за съответните служители, облагаем по ЗДДФЛ.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->