Б K Б K Потребител

Подаване на данъчна декларация след прекъснато трудово правоотношениеЗадължени ли са лицата, които през 2010 год. са имали един работодател, но през годината са напуснали или са освободени от работа и към 31.12.2010 год. нямат работодател, който да определи годишния данък за доходите от трудови правоотношения?Отговори

  • при освобождаване ,наред с другите документи, работодателя е длъжен да ви издаде Служебна бележка за удържания данък,по образец на НАП,която се подава към ГДД и приложението за Доходи от тр.правоотношения.Без тая бележка неможете да подадете ГДД.Обикновенно няма големи разминавания, и често работодатели не го правят за лица,напускащи през година.
  • Здравейте,

    Да, задължени са да подават годишна данъчна декларация (ГДД).
    Лицата които са получавали доходи само от трудфови правоотношения и са освободени от задължението за подаване на ГДД са:
    Физически лица които към 31 декември 2010 г. имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->