Станислав Кънев Станислав Кънев Потребител

Признаване на трудов стаж от САЩ в БългарияДали може да се признае работата (тудовия стаж), който съм придобил в САЩ въз основа на това, че съм работил там докато съм бил студент (пребиваване с Виза F-1) и съм придобил балакалъвърска и 2 маристърски степени (общо за всички 6 год. пребиваване там)?

По техните закони се разрешава до 20 ч. работа в територията на университета (campus-a) на седмица. Като се възползвах от тази опципя и намерих работа за фирмата облсужваща храната и яденето в университета на почасова работа. За всеки вид работа получавах различна ставка, която през годините се менеше (увеличаваше) за всяка извършвана дейност. Работех доста повече от тези 20 часа и често съм стигал почти до 40 ч. За всичките си доходи всяка седмица от фиша ми удържаха 3-те им вида данъци: federal, state & local. Фишовете не си пазя, но си пазя форма W-2, която всеки работодател е длъжен да даде на работника си в края на годината, от която се вижда колко пари е изкарал бруто и колко данъци е платил. Не разполагам със справка колко часа съм равотил на каква дейност и на каква ставка, но мога да се сдобип с такава. През всичките си години там съм подавал данъчна декларация със съответните видове изискуеми формуляри, за човек с моят статут. Работил съм почасово и като портиер на общежитията собственост на университета, като за това също съм бил възмезден от него и съм декларирал доходите си. Възползвал съм се също така след всяка придобита образователна степен от възмовността за OPT (Optional Practical Training), която американсото правителство дава на всеки студент да работи и извън кампуса за период не по-дълъг обиконовено от 12 месеца, като в този случай няма ограничение в часовете. Въз основа на тази опция съм работил за 2-ма работодатели с договор като гл. счетоводител и счетоводител съответно. От тях също съм получил W-2 форма и отново съм си подал данъчна декларация. И последно, по време на магистратурата ми работел и за самият университет за период от 2 години (6 семестъра: пролетен, летен и зимен), в който бях назначен като асистент към съответната катедра в университета, в който учех. За тази услуги в началото на всеки семестър подписвах договор, в който се упоменаваше че се задължавам да положа не по-малко от 20 ч. труд в замяна на символична стипендия (за която също имам W-2 формуляр от университета) и опростяване до 8 учебни кредита на семестър във факултета, за който работех. Тези си доходи също съм деклараирал в данъчната декларация за съответния период.

Моля за становище кои (ако въобще е възможно) проведени от мен трудови дейности биха се признали в България като трудов стаж (не като осигурителен), като се вземе в предвид, че в България винаги съм работил като одитор и имам призното в България висше образование завършено в чувбина, с дипломи за Бакалавър по бизнес администрация (с 3 отделни концентрации във финанси; инвестиционен мениджмънт; информационни технологии), Магистър по бизнес администрация (MBA) и Магистър по счетоводни науки? Какви документи ще е нужно да възпроизведа или представя за признаване на тудов стаж? Ще е необходимо ли те да бъдат заверени с апостил и съответно преведени и легализирани за пред НОИ? Как може да стане това и какви стъпки е необходимо да предприема?Отговори

 • Здравейте,
  Българите, работещи в чужбина, не са в трудови или служебни правоотношения с български осигурител и не са изпратени на работа от български посредник. Ето защо те не се осигуряват в българското Държавно обществено осигуряване (ДОО), тъй като нямат това право. Осигуряването и съответно изплащането на пенсия на тези лица, се урежда по силата на международните спогодби в областта на социалното осигуряване, по които България е страна. Ако лицето работи в страна, с която България няма сключена спогодба, стажът, натрупан в тази страна, не се признава при определяне правото и размера на пенсията му. Повечето от международните спогодби в областта на социалното осигуряване, по които България е страна, са подписани в периода 1957-1961 г. със страните от бившия социалистически лагер и за съжаление такава спогодба все още не е подписана със САЩ.
  Все пак, що се отнася до т.нар. клас прослужено време, Вие можете да се договорите с работодателя си и, в случай че той се съгласи, да Ви признае натрупания трудов стаж и да Ви изплаща допълнителен процент към заплатата.
  Все пак Ви съветвам да запазите документите, с които разполагате, тъй като стажът, придобит извън страната, се установява по оригинални документи, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава.
  Що се отнася до доказването на опит и компетентност пред даден работодател – смятам, че в този случай би било достатъчно същият да е вписан в автобиографията Ви.

  Поздрави,
  Цветелина Паскова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->