Evgeniya Koleva Evgeniya Koleva счетоводител

Признаване на пътни разходи с личен автомобилЗдравейте!
Става въпрос за пътни разходи на работник с личен автомобил до работното място и обратно. Как биха могли да се признаят за разход на фирмата и да се ползва данъчния кредит по фактури за гориво и данъци?

Работник във фирмата ползва служебния автомобил освен за служебни дейности но и пътува с него до неговото местоживеене и обратно до работа. Тези разходи от дома на работника до месторабота със служебния автомобил и обратно как могат да се признаят?Отговори

  • Здравейте,

    От описаното е видно, че е налице лично ползване на служебен автомобил за разстоянието от местоработата до местоживеенето и обратно. ЗДДС, респективно и Директива 2006/112, не дават възможност да се ползва данъчен кредит, когато един актив се ползва за цели различни от независимата икономическа дейност на дружеството.
    От това правило има едно изключение в чл. 70 от ЗДДС, което гласи, че право на данъчен кредит е налице, по отношение на транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност. Тази хипотеза е приложима при условие, че от местоживеенето до местоработата няма организиран транспорт и достигането на точката не е възможно. Тогава дружеството има право да организира транспорта и да го предостави безвъзмездно на своите служители вкл. и на тези по ДУК.
    От описаната фактическа обстановка считам, че вие не може да приложите тази хипотеза.
    Моето мнение е, че нямате право на данъчен кредит, а е налице лично ползване, което може да облагате по реда на ЗКПО /ако направите такъв избор/ или по ЗДДФЛ ако не сте избрали предходния режим.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->