Донка Косева Донка Косева управител

Удължаване срок на ревизияЗдравейте,
Възложиха ни ревизия на 10.07.2017г. със срок 2 месеца - изтичащи на 10.09.2017г - като представихме исканите документи. След това получихме известие за удължаване на ревизията с още едни месец до 10.10.2017г, през който месец не беше поискано нищо от нас - опитахме да се свържем със служителя извършващ ревизията, за да попитаме как върви, необходимо ли е да представяме документи - но безуспешно и така срокът изтече.

На 17 октомври получихме обаждане да предоставим определени документи - изпълнихме всичко и на 14.11.2017 получихме известие за удължавене на ревизията с дата 10.10.2017г., което трябваше отдавна да ни е връчено, а не беше. Споменахме един два пъти, че отдавна срокът е изтекъл и трябва дори вече да имаме ревизионен доклад, но се отговаряше, че има време и ще разберем и така до 14.11.2017г, когато ме озадачиха с това удължаване, изпратено с месеци половина по-късно.

Имат ли право така да ни мотаят и какво да предприемем?Отговори

 • Здравейте,

  Сроковете са определени от чл. 114, ал. 1-4 ДОПК. Те биват:
  1. първоначален тримесечен срок, който започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане на ревизията;
  2. допълнителен двумесечен срок в случаите, когато първоначалният тримесечен срок се окаже недостатъчен. Продължаването на срока се извършва с издаването на нова заповед за възлагане от органа, издал първоначалната заповед за възлагане. В сила от 1.01.2012 е удължен допълнителния срок, като е дадена възможност органът по възлагането да удължава не с един, а с два месеца първоначалния тримесечен срок;
  3. допълнителен срок - до три години от връчване на заповедта за възлагане - срокът се продължава с нова заповед за възлагане на изпълнителния директор след мотивирано предложение на териториалния директор в случаите, когато първоначално определените срокове се окажат недостатъчни, поради особена фактическа сложност на конкретния случай.

  Сроковете за извършване на ревизията и издаване на ревизионен доклад са инструктивни и просрочието им не влече незаконосъобразност във вид на нищожност на цялото ревизионно производство и на издадения ревизионен акт, а евентуално не се съобразяват тези процесуални действия, които са извършени извън определения срок.

  Срокът за извършване на ревизията има значение за доказателствената стойност на събраните доказателства. Извършването от страна на ревизиращите органи процесуални действия след изтичане на срока на ревизията, следва да се обсъдят при евентуално обжалване относно недопустимостта и законосъобразността им.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->