Николинка Чонова Николинка Чонова пенсионер

Здравна осигуровка на пенсионер с ТЕЛК при граждански договорЗдравейте! Пенсионер съм по болест 82%. Работя на граждански договор и здравна осигуровка не ми се удържа. Този месец, обаче, съм изработила 725 лв, за което са ми удържали 17.51 здравна осигуравка. Правилно ли е? Блаодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  лицата на които е отпусната пенсия и работят по граждански договор се осигуряват по свое желание.
  Посочено е, че съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО здравноосигурителните вноски за пенсионерите са за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваните пенсии и добавките към тях. Според автора когато пенсионерите, работещи без трудово правоотношение, не са самоосигуряващи се лица и получават възнаграждение за месеца по-ниско от минималната работна заплата за страната след намаляването му с нормативно признатите разходи, здравноосигурителни вноски не се дължат.
  Ако в рамките на един и същи месец, лицето с което е сключен граждански договор, получава възнаграждения по граждански договор и след приспадане на разходите за дейността следва да се съпостави с минималната работна заплата за страната, с цел да се прецени приложима ли е хипотезата на чл. 40, ал. 1, т. 3, буква "а" от ЗЗО.
  От което следва, че от описаната от Вас ситуация следва да Ви бъде удържана здравна осигуровка.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->