Задай въпрос тук
Iliana Ilieva Iliana Ilieva завеждащ административна служба

изменение на работно времеМоже ли работодател да измени едностранно часовете за започване и приключване на работно време със заповед, ако лицето на трудов договор не е съгласно с промяната? Пример: установено работно време по договор от 08:00 до 16:30 с половин час почивка за обяд, да го промени за определени дни от месеца на 07:30 до 16:00 и 10:00 до 18:30


Отговори

  • Здравейте,

    Точното упоменаване на началото и края на работния ден не са задължителни реквизити в съдържанието на трудовия ден. Задължително е работодателят да определи продължителността на работния ден, например 8 часов работен ден при 5 дневна работна седмица. В този смисъл, ако в трудовия договор не е изрично посочено началото, съответно краят на работния ден, то работодателят може да ги измени със запоред и това няма да се счита за изменение на трудовото правоотношение. Ако обаче в трудовия договор е посочено изрично начало и край на работния ден, това означава, че промяната може да бъде извършена единствено със съгласието на страните по трудовото правоотношение, като за целта следва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор.

    За справка относно съдържанието на трудовия договор - чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда.

    Поздрави,
    Нина Стоева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->