radostina karakoleva radostina karakoleva proektant

разходифирмата се занимава с проектиране. Може ли да се признае за разход плащане на лиценз за софтуер, уфьйф е на стойност над 700 лв


Отговори

 • Здравейте,

  Лицензиите , които предприятието е придобило срещу заплащане за получаването им и има право да използва, като например програмен продукт “X” се осчетоводят като нематериални дълготрайни активи от група 21- Патенти, лицензии, концесионни права, фирмени и търговски марки и др., ако стойността на активите е над утвърдения праг на същественост.
  Когато стойността на актива е под прага - се изписват на текущ разход и се завеждат задбалансово .
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->