Задай въпрос тук
Таня Донкова Таня Донкова Потребител

оперативен лизинг и КИДЗдравейте, има два въпроса:

1. Имам ли право на данъчен кредит при автомобил Н1 на оперативен лизинг и ще подлежа ли на данък уикенд и данък върху разходите в натура за лично ползване на фирмени активи?

2.Имам фирма, която се занимава с търговия и искам да добавя и отдаване на автомобили под наем.

Как и къде се обявява промяната?

Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  право на данъчен кредит за автомобил със сертификат N1, ползван по договор за оперативен лизинг, вкл. за съпътстващите разходи от употребата му, бихте имали във всички случаи, в които той се използва за основната дейност на дружеството или за препродажба; автомобилът трябва да се използва за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки.

  На облагане с "данък уикенд" или данък върху разходите може да подлежите, в случаите, когато автомобилът се използва за цели, различни от независимата икономическа дейност на дружеството или за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите.

  По втория въпрос - Законът за търговския регистър изисква всеки търговец в 7-дневен срок от настъпване на промяна по вписаните за фирмата му обстоятелства (във вашия случай - промяна в предмета на дейност) да ги заяви в ТР към Агенция по вписванията.
  За всяка промяна е необходимо решение на Общото събрание на съдружниците/на едноличния собственик, като се извършват и съответните промени в Учредителния акт. За вписването на промените в ТР, следва да подадете Заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър, както и документите, доказващи извършването на промяната.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Петкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->