Цветомила Савова Цветомила Савова Потребител

трудов договор за определено времеЗдравейте! Назначена съм на трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.4 на 04.03.2014г. , вид на трудовия договор: определено време - до провеждането на конкурс. На 13.10.2014г подписах допълнително споразумение, което променя трудовото ми възнаграждение и като срок на договора е цитирано: определено време/ не е фиксиран конкретен времеви период/. Към момента 10.11.2017г. не е обявен конкурс. Има ли задължение работодател да обяви конкурс в някакъв определен максимален срок /напр. 3години/. Какви са правата ми за урегулиране на трудово-правните отношения.


Отговори

  • Здравейте,

    Продължителността на срочния трудов договор при работа на длъжност, която се заема с конкурс е от датата на сключването му до датата, на която длъжността бъде заета от лицето, което е класирано по първо място от конкурсната комисия. Докато се провежда конкурсът може да се назначи работник или служител, който временно да изпълнява съответната длъжност. Трудовият договор се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Прекратяването на срочния трудов договор ще възникне с постъпване на работа на служител, спечелил конкурса.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Елизабет Петкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->