Косьо Косев Косьо Косев Потребител

Данъчно облагане на доходи от наемСъс сумата от кои осигурителни вноски следва да бъде намалена данъчната основа от доходи от наем?


1) Осигуровките за пенсия, временна нетрудоспособност и т.н. ( чл.20 ЗДДФЛ ),


2) Здравните осигуровки ( чл.32 ЗДДФЛ ),


3) Всички внесени осигуровки (чл. 44(1) ЗДДФЛ )


Благодаря Ви!Отговори

  • 31 Mar 2011 10:05
  • (Потребител)
  • 4
  Данъчната основа при доходи от наем не се намалява със сумата от осигуровките , а само с 10% разходи за дейността.Зависи Вие как сте се осигурявали през годината.Ако сте се осигурявали на тр. договор или като самоосигуряващо лице-не дължите доплащане на здравни осигуровки върху дохода от наем.Ако обаче сте се осигурявали по чл. 40 ,ал. 5 от ЗЗО ,то върху дохода от наем дължите освен ДОД ,също така и довнасяне на здравни осигуровки.Не е много честно , но в законите много неща не са честни!
 • Здравейте,

  Трябва да направим разлика между Облагаем доход и Данъчна основа.
  1. Облагаемият доход се намалява с 10% признати разходи.
  2. Годишната данъчна основа за доходи от наем се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване. (чл. 32 от ЗДДФЛ)
  3. Общата сума на всички годишни данъчни основи се намалява още веднъж с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. (1л. 20 от ЗДДФЛ)

  В допълнение мога да кажа, че според мен чл. 44 от ЗДДФЛ не казва нищо различно от това, което казва чл. 32 от ЗДДФЛ.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->