Задай въпрос тук
РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДАРЯВАНЕ НА ЕТ НА ЕДИН ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ



Управителят на ЕТ е починал през април 2017 год.. Тримата наследници решават да дарят ЕТ на единия от тях, който си регистрира ЕООД.



ЕТ има само наличност в касата, загуба за 2017 год. и неразпределена печалба.



Какви счетоводни операции следва да се съставят при двете фирми.



Благодаря Ви предварително !


Отговори