Задай въпрос тук
РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДАРЯВАНЕ НА ЕТ НА ЕДИН ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕУправителят на ЕТ е починал през април 2017 год.. Тримата наследници решават да дарят ЕТ на единия от тях, който си регистрира ЕООД.ЕТ има само наличност в касата, загуба за 2017 год. и неразпределена печалба.Какви счетоводни операции следва да се съставят при двете фирми.Благодаря Ви предварително !


Отговори

-->