Б. Т. Б. Т. Потребител

Дълг срещу собственостЗдравейте,Фирма А регистрирана по ЗДДС дължи неустойка на фирма Б нерегистрирана по ЗДДС. Фирма А желае да даде 2 автомобила на фирма Б като дълг срещу собственост. Как ще се третира тази сделка от гледна точка на ЗДДС. Трябва ли да се начисли ДДС за автомобилите?Поздрави!


Отговори

 • В случая реално се осъществяват 2 сделки:
  1) продажба на автомобили и
  2) неустойка
  Тези две сделки трябва да се документират по отделно като се спазят правилата и изискванията на законодателството. След това трябва да се оформи Протокол за прихващане, в който да се прихванат възникналите насрещни вземания и задължения.
  За продажбата на автомобилите трябва да се оформи нотариално заверен договор за покупко-продажба и да се издаде фактура:
  1) с 20 % ДДС, ако при покупката на автомобилите е ползван данъчен кредит или не е ползван, защото същите са придобити от нерегистрирано по ЗДДС лице;
  2) без ДДС, ако при придобиването на автомобилите не е ползван данъчен кредит, но за тях фирмата притежава фактура или митническа декларация с начислено ДДС, или фирмата се е самообложила с протокол за ВОП - в случай, че са придобити от фирма регистрирана по ДСС в Европейския съюз. В случая не се начислява ДДС на основание "чл. 50, ал. (1), т. 2 от ЗДДС".
  За да се прецени неустойката трябва ли да се фактурира и да се обложи с ДДС, много внимателно трябва да се прецени дали тя е с "обезщетителен" характер - т.е. с нея се покриват вече направени разходи или се покриват претърпени загуби. Или неустойката ще ни покрие пропуснати ползи. В първия случай не се издава фактура и не се начислява ДДС, като се прилага чл. 26, ал. 2 от ЗДДС: "Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер." Във вторият случай обаче се издава фактура и се начислява 20% ДДС. За да се прецени характера на неустойката трабва внимателно да се прочете договора, по повод на който възниква.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->