Б. Т. Б. Т. Потребител

АмортизацииЗдравейте,Има два вида амортизации:

Данъчна амортизация и счетоводна амортизация.

Да кажем, че предприятието е приело различна счетоводна амортизация от данъчната.

Как следва да се осчетоводяват? В такъв случай само данъчната ли се осчетоводява и после и двете се въвеждат в ГДД за определяне на финансовия резултат? Че тези два вида действат объркващо.Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  Всяко предприятие има възможност да разработи и да прилага свои амортизационни правила (норми), свой амортизационен план за амортизируемите активи. Този амортизационен план става част от счетоводните политики на предприятието. Със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е възприета постановка за данъчни цели да се прилагат амортизационни норми, годишният размер на които не може да надхвърля определени граници. В рамките на тези граници се признават разходите за амортизации на амортизируемите активи за данъчни цели.
  С въвеждането на амортизациите за данъчни цели се прилага едно правило. При определяне на данъчния финансов резултат с общата сума на амортизациите за счетоводни цели се увеличава счетоводният финансов резултат, а с общата сума на амортизациите за данъчни цели се намалява счетоводният финансов резултат.

  Вие си водите през годината приетите от Вас счетоводните амортизаци, осчетоводявате си ги , но в същото време отделно си следите и данъчните. След формирането на счетоводния финансов резултат, тази сума която е набрана от счетоводните амортизации увеличава величината на финансовият резултат, а тази сума от данъчните амортизации го намалява, и така формирате данъчният финансов резултат, който се облага.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->