Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

заплати1.при СИРВ при основна заплата 460 лв, работника има 20 работни дни, от които 1 ден е работил по график на официален празник, календарния месец има 20 работни дни.въпроса ми е колко ще стане брутната заплата за месеца на работника?2,при подневно заплащане на труда, може ли да се работи , като единият работник почива в събота и неделя, а другият работник почива в неделя и понеделник.може ли да се запише това в правилника за вътрешния трудов ред?


Отговори

-->