Нина Караманолева Нина Караманолева Потребител

Изчисляване на обезщетение при прекратяване на договора без предизвестиеЗдравейте!

Имам трудов стаж 8 г, през цялото това време съм била осигурявана от работодателя.

От последните две години, една съм била в отпуск за гледане на дете до 2 годишна възраст и една съм работила.

При прекъсване на договора от работодателя без предизвестие и постъпване на борсата, как ще ми бъде изчислено обезщетението?Благодаря и лек ден!


Отговори

 • Здравейте,

  От така зададеният въпрос не става ясно на какво основание е прекратен трудовият ви договор.
  Ако правоотношения ви са били прекратени по ваше желание или с ваше съгласие, или поради виновно поведение от ваша страна, то вие ще получавате минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
  Ако не са прекратени по ваше желание дневното парично обезщетение за безработица ще бъде в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. а за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение, по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица.

  За справка: чл.54б от КСО

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави!
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->