Потребител

Регистрация по ЗДДС за услуги в САЩЛице, упражняващо свободна професия в България, извършва подръжка на софтуер на фирма от САЩ. Следва ли да се регистрира по ЗДДС като достигне оборот от 50000 лв.?


Отговори

 • Здравейте,

  Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариу. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

  Чл. 96. (1) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров

 • Предоставената услуга на фирма от САЩ /данъчно задължено лице/ е с място на изпълнение там където е установен получателят, т.е. извън страната. Това прави доставката необлагаема по ЗДДС и като такава не участва в облагаемия оборот по чл 96 от ЗДДС.
  Тъй като услугата е предоставена на фирма от трета държава, а не от държава членка, нямате задължение да се регистрирате и по чл. 97а от ЗДДС.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->